100% praktische trainingen voor het MKB met focus op veiligheid, kwaliteit en productiviteit.

Ervaar jij als teamleider, bedrijfsleider, manager of directie een probleem of uitdaging in een bedrijfsproces en/of (onderlinge) communicatie? Dan is een van de trainingen van DOE Academy mogelijk een oplossing.

Trainingen met als uitgangspunt de huidige situatie en de eigen ontwikkelde methode ‘Het Vizier’.
Hiermee wordt op 4 verschillende gebieden (productie, processen, voorraad en problemen) helder waar er verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. Waarin veiligheid, kwaliteit en productiviteit uitgangspunt zijn.

Medewerkers/vakmensen denken na over de verspillingen en nodige verbeteringen in het eigen werkproces en komen met oplossingen. Omdat het hun eigen oplossingen zijn hebben deze draagvlak en worden deze ook makkelijker toegepast.

Het toepassen van Lean methodiek hierin is niet het doel op zich maar een middel om verbeteringen in het werkproces te bewerkstelligen, waarbij DOE Academy de mens in het proces voorop stelt. Want verbetering start bij de motivatie van de medewerker.
DOE Academy waardeert hierin de bedrijfscultuur, omarmt hem en verbetert hem door de medewerker centraal te stellen met als doel het bedrijfsproces te verbeteren.

Door de opgedane praktische kennis en inzicht is de medewerker in staat zijn eigen werkproces continue te verbeteren.
Wat uiteindelijk resulteert in een verhoogde klantwaarde en klanttevredenheid.

DOEL

Wat is het doel van medewerkers trainen?
Deelnemers kunnen verspillingen in het eigen werkproces direct signaleren / opsporen en deze aanpakken door middel van Lean technieken. Met uiteindelijk als doel het vermeerderen van de (klant)waarde in het werkproces.

WIE

voor wie is de training bedoeld?
De training is bedoeld voor alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie die hun werkproces willen verbeteren. Voor elke individuele medewerker is optimalisatie te behalen door kritisch te kijken naar zijn of haar aandeel in het proces. Voorkennis is niet nodig enkel motivatie om mee te helpen aan verbeteringen.

RESULTAAT

Wat is het resultaat van de training aan het einde van de dag?
De deelnemer herkent verspillingen in het eigen werkproces, kan de oorzaak hiervan achterhalen en deze aanpakken bij de bron. Hiermee wordt de eigen werkplek en het eigen werkproces continue verbeterd en geoptimaliseerd. Met als resultaat o.a. snellere doorlooptijden, hogere productiviteit betere kwaliteit en minder kosten.

   Dit is   DOE Academy   

WAT

wat is de inhoud van de trainingen?
• Kennis van het herkennen van verspillingen
• Kennis van het benoemen van de oorzaak van de verspillingen
• Kennis van het benoemen van de oplossing van de verspillingen
• Kennis van het op de juiste manier inrichten van de werkplek

WAAR

Waar is de training te volgen?
De training is altijd op de eigen locatie (mits mogelijk) of op een locatie van DOE Academy.

WANNEER

Wanneer kan een training ingezet worden?
Wanneer je één of meerdere van onderstaande punten herkent, kan deze training in jouw organisatie van toegevoegde waarde zijn:
• Verbeteren van werkprocessen
• Snellere doorlooptijd
• Verlagen van kosten
• Verhogen van kwaliteit van het product of dienstverlening
• Verhogen van de klanttevredenheid
• Verhogen van de tevredenheid én motivatie van de medewerkers
INVESTERING

De investering is voor één dag of dagdeel.
Dit is inclusief: een intake/doelengesprek vooraf en een bezoek aan de locatie. Het
gewenste aantal deelnemers is 8 medewerkers.

BORGING

Na de training is er een vorm van borging mogelijk door middel van een telefonisch
consult voor elke deelnemer.

R.O.I.

De trainingsdag verdient zichzelf terug door meer betrokkenheid, motivatie en 
draagvlak van de medewerkers. De medewerkers zetten zich in om de verbeterpunten behandeld tijdens de training en eventuele volgende trajecten, te implementeren en om te zetten in resultaat.

UNIEKE TRAININGEN

1    Sluit aan op de eigen praktijk en geeft direct aanzet tot verbetertrajecten op de eigen werkvloer.

2    Tijdens de lesdag worden verbetertrajecten uit de eigen praktijk benoemd, bij de horens gevat en verder uitgewerkt.

3     Een complete lijst met verbeterpunten aan het einde van de dag, verdeeld over 4 categorieën en volgorde van afhandeling.Visueel gemaakt door middel van een 'A3 project (welke ook wordt behandeld in de stof) en samenwerking.

4    Focus op de medewerker, zijn gedrag, communicatie en commitment.

5    De medewerker krijgt begrip van andere werkprocessen in de organisatie.